100 jaar NMT!

Terug naar overzicht

De beroepsvereniging voor tandartsen, de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (NMT) bestaat dit jaar 100 jaar. Sinds de oprichting in 1914 heeft de NMT een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling van de tandheelkunde en de bevordering van de mondgezondheid van alle Nederlanders.

De tandheelkunde in Nederland is van hoge kwaliteit en mensen houden dan ook steeds langer hun eigen tanden en kiezen. Met het jubileumthema ''Lang leve een gezonde mond'' wil de NMT het belang van een gezonde mond in relatie tot de algehele gezondheid onder de aandacht brengen.

NMT Fonds Mondgezondheid

Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan wil de NMT ook een cadeau geven aan de Nederlandse samenleving. Het 'NMT Fonds Mondgezondheid' is een cadeau van tandartsen en tandarts-specialisten en heeft als doel de bewustwording van het belang van een gezonde mond te vergroten bij het publiek. Maar ook het bevorderen van kennisoverdracht tussen tandartsen en andere zorgprofessionals, meer onderzoek naar de onderlinge relatie tussen mondgezondheid en algehele gezondheid en concrete steun aan patiënten(groepen) voor wie toegang tot de mondzorg niet vanzelfsprekend is.

NMT onderscheiden met Koninklijk predicaat

De NMT heeft op 14 februari 2014 uit handen van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het predicaat Koninklijk uitgereikt gekregen. De beroepsvereniging van tandartsen in Nederland ontving deze erenaam tijdens de officiële viering van het honderdjarig jubileum van de NMT in de Ridderzaal in Den Haag. ''Wij zijn buitengewoon vereerd met dit predicaat”, zegt tandarts en voorzitter Rob Barnasconi van de NMT. ''Een indrukwekkende blijk van waardering voor de tandheelkunde, de zorg die de tandarts en tandarts-specialisten aan patiënten verlenen en de betekenis van de mondzorg voor de gezondheidszorg. Een mooier begin van ons jubileumjaar hadden wij ons niet kunnen indenken.''

NMT 1