Nederlanders blijven zich aanvullend verzekeren voor mondzorg

Terug naar overzicht

UTRECHT – Het aantal mensen met een aanvullende verzekering waarin mondzorg is gedekt, is in 2017 onveranderd. Net als in 2016 heeft ook dit jaar 72% van de aanvullende verzekerden een dekking voor mondzorg. Dat blijkt uit de Marktscan Zorgverzekeringsmarkt die de NZa begin oktober publiceerde.

In 2017 zijn 14,3 miljoen verzekerden (ofwel 84,1%) aanvullend verzekerd, tegen 84,3% vorig jaar. Vooral mondzorg is aanvullend verzekerd. Vrijwel altijd is de aanvullende verzekering bij dezelfde verzekeraar afgesloten als waar men de basisverzekering heeft.

Een opvallende trend is de toename van polissen met beperkende voorwaarden. Verzekerden kiezen er daarbij voor om een lagere premie te betalen in ruil voor beperkingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om minder keuze uit gecontracteerde zorgaanbieders of een vergoeding van minder dan 75% bij niet-gecontracteerde zorg. Het aandeel verzekerden met een polis met beperkende voorwaarden is dit jaar 13,1%, dat zijn 2,22 miljoen verzekerden. In 2016 was dit percentage nog 8,6% en in 2015 7,3%. Dit jaar konden mensen uit 14 van dit soort polissen kiezen.

Verzekerden bespaarden dit jaar veel door over te stappen naar een andere verzekeraar. In totaal werd in 2017 61,5 miljoen euro aan premiegelden bespaard door overstappers. Gemiddeld gaat dat om 67 euro per overstapper. Het totaalbedrag is daarmee hoger dan in 2016, terwijl het aandeel overstappers in 2017 met 6,8% iets lager was dan een jaar eerder (6,9%).

Het aandeel verzekerden dat kiest voor een vrijwillig eigen risico is dit jaar licht gestegen. In ruil voor een hoger eigen risico wordt een korting gegeven op de premie. Het maximaal vrijwillig eigen risico is 500 euro. Van de mensen die besloten een vrijwillig eigen risico te nemen, werd dit bedrag het meest gekozen in 2017. Van de verzekerden koos 8,9% voor een vrijwillig eigen risico van 500 euro. In 2013 was dit nog 6,2%. De aangeboden kortingen voor het vrijwillig eigen risico verschillen sterk per polis. Dit jaar liepen de kortingsbedragen bij het maximale vrijwillig eigen risico uiteen van 150 tot 300 euro.

Veel Nederlanders denken te weten waar het eigen risico op van toepassing is, maar dat valt in de praktijk tegen. In 2016 bleek uit een onderzoek van het Zorgverzekering Informatie Centrum (ZIC) dat twee op de vijf respondenten niet wist dat mondzorg voor kinderen onder 18 jaar volledig gedekt is in de basisverzekering en het eigen risico daarop niet van toepassing is. Een zeer ongewenst gevolg van die onwetendheid is dat veel kinderen daarom onnodig wegblijven bij de tandarts, terwijl goede mondverzorging juist in deze levensfase als cruciaal wordt beschouwd.

Door: Tessa Vogelaar / Bron: NZa Marktscan Zorgverzekeringsmarkt

ixzorg01