De halfjaarlijkse controle

Terug naar overzicht

Elk halfjaar op controle komen kan problemen in de mond helpen voorkomen

Een halfjaarlijks bezoek aan uw tandarts draagt bij aan het in een vroeg stadium ontdekken van problemen. Tijdens de halfjaarlijkse controle bekijkt en beoordeelt de tandarts uw tanden, kiezen en het tandvlees. 

U krijgt persoonlijk advies en uitleg wat betreft de verzorging van uw gebit. Indien nodig wordt u verwezen naar de preventie-assistente of mondhygiënist. Misschien is een vervolgbehandeling nodig omdat er bij u bijvoorbeeld een caviteit (gaatje) is geconstateerd.

Is het weer tijd voor uw halfjaarlijkse controle? Neem contact op om een afspraak te maken.

Wij zien u graag op de praktijk!

 

wittetanden