Grote rol voor (tand)arts bij stoppen met roken

Terug naar overzicht

Het lukt zorgverleners steeds beter om hun patiënten te motiveren om sigaretten te laten staan.

Voor dik 75% van de rokers die vorig jaar een serieuze poging waagde om te stoppen is een advies van een huisarts, medisch specialist of tandarts daarvoor de reden, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De rol die zorgverleners spelen in het terugdringen van het aantal rokers wordt steeds groter. Alleen zorgen over de eigen gezondheid (87%) en die van de kinderen (91%) scoren nog hoger als reden voor een stoppoging. De meeste rokers die stoppen hebben daarvoor meerdere redenen.

Van de rokers die in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek minimaal één keer contact hebben gehad met een huisarts, tandarts of medisch specialist kreeg een derde het advies om te stoppen. Laagopgeleide, oudere en/of dagelijkse rokers kregen vaker een stopadvies dan de overige rokers.

De rokers die een stopadvies kregen van de zorgverlener, werd in 37 procent van de gevallen geadviseerd een hulpmiddel als een nicotinevervanger of elektronische sigaret te gebruiken, professionele begeleiding te gaan zoeken of online hulpprogramma’s of (mobiele) apps toe te gaan passen.

Het is voor (tand)artsen ook steeds makkelijker om een stopadvies te geven, omdat de acceptatie van roken door de jaren heen minder is geworden.

In totaal deed een derde van de rokende Nederlanders van 18 jaar of ouder in 2016 een stoppoging blijkt uit de nieuwe cijfers van het CBS. Dat is evenveel als in de twee jaar daarvoor. Bijna een kwart (24 procent) van de Nederlandse volwassenen gaf in 2016 aan (weleens) te roken. In 2015 was dat 26 procent.

Bron: KNMT

Tand roken