Kindergebitten verwaarloosd

Terug naar overzicht

Tandartsen: Controleer gebit op consultatiebureau!

De vereniging van tandartsen wil de gebitten van kinderen weer gaan controleren op het consultatiebureau. Dat zegt de KNMT in reactie op de berichten van RTL Nieuws over het groot aantal kinderen met een verwaarloosd gebit.

Tot 2008 was er op elk consultatiebureau ook altijd een tandarts of tandheelkundig medewerker aanwezig, die het gebit van kinderen controleerde. Sinds 2008 is zo'n medewerker niet meer standaard op de consultatiebureaus aanwezig. Naar schatting 40.000 jonge kinderen hebben een ernstig verwaarloosd melkgebit

Volgens de KNMT moeten ouders met kinderen voor controle naar de tandarts gaan vanaf het moment dat ze 2 jaar oud zijn. Dat doen veel ouders nu niet. Uit onderzoek van TNO blijkt dat slechts de helft van de kinderen voordat ze 3 jaar zijn naar de tandarts is geweest.

"Wij pleiten daarom voor extra aandacht voor mondhygiëne op het consultatiebureau. Daar komen immers alle jonge ouders. Consultatiebureaus besteden daar nu al aandacht aan, maar soms is dat niet genoeg" zegt de KNMT tegen RTL Nieuws.

Lage drempel

"Een oplossing zou kunnen komen van een gerichte samenwerking tussen tandartspraktijken en consultatiebureaus. Kinderen kunnen dan totdat ze 4 jaar zijn op gezette tijden worden gescreend en hun ouders krijgen voorlichting van een zorgverlener uit de tandartspraktijk die op het consultatiebureau aanwezig is. Op die manier is ook de drempel naar de tandartspraktijk, die voor sommige ouders hoog kan zijn, te verlagen."

Op dit moment zijn er al verschillende samenwerkingsprojecten tussen consultatiebureaus en tandartsen aan de gang, bijvoorbeeld in het noorden van Noord-Holland. Daar krijgen kinderen die mogelijk een verwaarloosd gebit hebben op het consultatiebureau een kaartje, waarmee ze een cadeautje af kunnen halen bij de tandarts. Die kan dan meteen het gebit van het kind bekijken.

Kan er met de pet niet bij

Tweede Kamerlid Fleur Agema (PVV) vindt dat centra voor Jeugd en Gezin (JGZ) scherper moeten zijn op de gebitscontrole. Zij vindt dat er sprake is van een 'misstand' die door de centra moet worden rechtgezet.

"Elk kind verdient het om zonder pijnlijk mondje op te groeien. Ik kan er dan ook met de pet niet bij dat de medewerkers van de JGZ (die zich werkelijk óveral mee bemoeien bij normale ouders) duizenden kinderen aan hun lot overlaten door de ouders van deze kinderen hier niet op aan te spreken", laat Agema in een reactie aan RTL Nieuws weten.

Bron: RTL nieuws

Kinderen 4