Meer duidelijkheid over de tandartsverzekering

Terug naar overzicht

Het einde van het jaar nadert en dat is voor veel mensen weer het moment om na te denken over hun tandartsverzekering.

Wat u moet weten over mondzorg en aanvullend verzekeren.

Welke kosten voor mondzorg vergoedt de basisverzekering?

Jeugd

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar vergoedt de basisverzekering de meeste tandartsbehandelingen. Hiervoor betaalt men ook geen eigen bijdrage. De kosten voor orthodontie of kronen en bruggen worden niet vergoed.

Volwassenen

Volwassenen vanaf 18 jaar betalen bijna alle kosten voor mondzorg zelf. Vanuit de basisverzekering vergoeden zorgverzekeraars chirurgische tandheelkundige zorg en een uitneembaar kunstgebit vanuit het basispakket. Voor dit kunstgebit wordt wel een eigen bijdrage in rekening gebracht.

Bijzondere zorg

In speciale gevallen vergoedt de zorgverzekeraar bijzondere tandheelkundige zorg uit het basispakket. Bijvoorbeeld als iemand deze zorg nodig heeft omdat hij/zij een ernstige ontwikkelingsstoornis heeft. Of als mensen ernstige stoornissen of afwijkingen van de mond hebben. Voor een vergoeding van deze bijzondere zorg moet wel vooraf toestemming gevraagd worden bij de zorgverzekeraar.

Aanvullende verzekering

Volwassenen vanaf 18 jaar die reguliere kosten voor de tandarts vergoed willen krijgen en verzekerd willen zijn voor gebitsschade door ongevallen kunnen zich aanvullend verzekeren naast de basisverzekering. Welke behandelingen vergoed worden en hoeveel die vergoeding bedraagt, verschilt nogal per verzekeraar. Weetje: Alle Nederlanders zijn verplicht verzekerd voor zorgkosten, maar tandheelkunde zit voor volwassenen niet in de basisverzekering.

Wat vergoedt de aanvullende verzekering?

Wat vergoed wordt bij een aanvullende tandartsverzekering verschilt per verzekeraar. Er zijn veel tandartsverzekeringen op de markt en de voorwaarden van die verzekeraars verschillen ook met elkaar. Ongevallendekking bij gebitsschade zit bij veel verzekeraars in de aanvullende verzekering en niet in de tandartsverzekering. Er zijn grofweg drie soorten polissen die worden aangeboden voor de tandartsverzekering:

Verrichtingenpolis:

Bij een verrichtingenpolis krijgt u bij een aantal verschillende behandelingen een vergoeding zonder limiet. Het maakt dan niet uit hoeveel vullingen u nodig hebt, u ontvangt per vulling (een deel van) de kosten terug van uw verzekeraar. Per polis verschilt het of u het volledige bedrag krijgt of een gedeelte ervan. Let goed op de polisvoorwaarden, vaak worden de meer complexe behandelingen niet vergoed of moet u de duurste polis afsluiten om deze behandelingen vergoed te krijgen.

Sommenpolis:

Voor uw maandelijkse premie krijgt u per jaar een maximum bedrag vergoed. Vaak gaat het om een bedrag tussen de € 250 of € 500 wat u maximaal per jaar vergoed krijgt. Ook hier moet u goed naar de polisvoorwaarden kijken. Vaak ontvangt u niet een volledige vergoeding, maar vergoedt de verzekeraar 75 procent van de behandeling. U betaalt in feite naast uw maandelijkse premie ook een eigen bijdrage bij behandelingen.

100% vergoeding:

Een aantal verzekeraars biedt een polis aan met 100% vergoeding. U betaalt meestal een iets hogere maandelijkse premie, maar u krijgt tot een maximum bedrag uw kosten volledig vergoed.

Kan iedereen een tandartsverzekering afsluiten?

Tandartsverzekeringen zijn niet zomaar toegankelijk. Bij het afsluiten van deze tandartsverzekeringen worden er vragen gesteld over uw tandheelkundig verleden en verwachtingen over uw gebit. Bij twijfel aan de kant van de zorgverzekeraar kan iemand worden geweigerd. Weetje: premies voor tandartsverzekeringen variëren van 9 euro tot 69 euro per maand.

Waar moet u op letten bij de keuze voor een tandartsverzekering?

Een goede tandartsverzekering afsluiten is nog niet zo eenvoudig. Er zijn nogal wat dingen om rekening mee te houden. Het belangrijkste bij het afsluiten van een tandartsverzekering is de gezondheid van uw eigen gebit en uw behoefte aan mondzorg. Mankeert er vaak iets aan uw gebit, komt u alleen voor een periodieke controle of zou u misschien in de toekomst nog een beugel willen? 

De belangrijke punten om op te letten:

1. Wat wordt vergoed:

Verzekeraars maken vaak onderscheid in behandelingen die zij vergoeden. Algemene stelregel, hoe duurder de polis, hoe meer behandelingen er worden vergoed:

  • Reguliere behandelingen (preventieve, tweejaarlijkse consulten);
  • Mondhygiëne (voorlichting, gebitsbescherming en het verwijderen van tandsteen en tandaanslag);
  • Orthodontie (gebitsregulatie inclusief beugels);
  • Parodontologie (behandelingen van tandvlees en kaakbot);
  • Specialistische behandelingen, inclusief implantaten, kronen, bruggen, wortelkanaal- en zenuwbehandelingen;
  • Schade door een ongeval;
  • Noodbehandelingen in het buitenland.

2. Worden de maximale vergoedingen van de tandartsverzekering bepaald door percentages, geldbedragen of een aantal?

3. Zijn er acceptatievoorwaarden voor de tandartsverzekering?

4. Mag u zelf bepalen naar welke tandarts u gaat, of bepaalt de verzekeraar dit?

5. Wordt de tandartsverzekering los aangeboden of alleen binnen een pakket; wat werkt het beste voor u?

6. Kunt u een korting krijgen?

Weetje: verzekeraars zijn niet verplicht verzekerden te accepteren voor een tandartsverzekering.

Wat verandert er komend jaar in de zorgverzekering?

Stijgende zorgpremie

Zorg wordt voor Nederlanders in 2015 opnieuw duurder. De zorgpremie komt op € 1.215 per jaar, ruim € 100 meer dan in 2014. Dit bedrag kan overigens per zorgverzekeraar verschillen, het kabinet geeft alleen een richtlijn.

Hoger eigen risico

Al jaren wordt het eigen risico in de zorg verhoogd. Ook in 2015 betalen we bij zorgbehandelingen een hoger bedrag eerst zelf. Het verplichte eigen risico gaat omhoog van € 360 naar € 375.

Beperking zorgtoeslag

Mensen met een laag (midden)inkomen hebben vaak recht op zorgtoeslag zodat voor hen de zorg betaalbaar en toegankelijk is. Het kabinet is van plan meer te besparen op de zorgtoeslag. De laatste jaren zijn de inkomensnormen om in aanmerking te komen voor de toeslag al aangescherpt. Nu zullen mensen die iets meer verdienen maar wel recht hebben op toeslag, sneller een lagere toelage krijgen. De zorgtoeslag voor de laagste inkomens gaat iets omhoog om de hogere zorgpremie te compenseren.

Weetje: in 2008 bedroeg het eigen risico € 150.

Wat zijn de alternatieven voor mondzorgfinanciering?

Voor mensen met een gezond gebit is een aanvullende tandartsverzekering zelden voordelig. Voor wie bijvoorbeeld twee keer per jaar voor controle naar de tandarts gaat loont het al helemaal niet, omdat dan al snel meer betaald wordt aan premies dan wat aan vergoeding ontvangen wordt. Niet verzekeren als alternatief, is echter risicovol. Bij gebitsschade door een ongeval loopt u als niet-verzekerde tegen hoge kosten aan. Er is echter een goed én goedkoop alternatief: ixorg.

Goedkoop alternatief voor iedereen met goed gebit

Bij ixorg bouwt u met een maandelijks bedrag -en dat bedrag bepaalt u zelf- een spaarpotje op. Uit dat spaarpotje worden de kosten voor tandarts, orthodontie en mondhygiëne betaald. Dat geld is en blijft van u. Ook is het onderling uitwisselbaar met andere gezinsleden. Voor als zij een keer onverwacht hoge tandartskosten hebben bijvoorbeeld. Daarnaast is gebitsschade door een ongeval, waar ook ter wereld, 100% gedekt tot 10.000 euro. Deze dekking is veel hoger dan wat bij de meeste zorgverzekeraars in een aanvullende verzekering zit. Voor patiënten die maar een paar keer per jaar de tandarts bezoeken levert dit al gauw een besparing op van meer dan € 100. ixorg is daarmee hét goedkope alternatief voor de tandartsverzekering voor iedereen met een goed gebit. Kijk voor meer informatie op www.ixorg.nl. Hier kunt u ook snel berekenen wat u kunt besparen door aan te geven hoe vaak u per jaar naar de tandarts gaat, hoe vaak u uw gebit laat reinigen en hoe vaak u gemiddeld per jaar een gaatje laat vullen.

Weetje: ixorg is een initiatief van de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde).

Bron: Ixorg (KNMT)
ixorg