Moeilijk bespreekbaar, maar zo herkenbaar...

Terug naar overzicht

Snurken komt veel voor en zorgt voor geluidsoverlast zodat de partner, maar ook de rest van de familie hier veel hinder van ondervinden. Ook kan degene die zelf snurkt overdag erg moe zijn of u zich lusteloos voelen.

Waarom is het belangrijk iets te doen tegen slaapapneu? 

Vindt het snurken met overdadig veel geluid plaats, dan kan er ook sprake zijn van een zogenaamd slaapapneu syndroom waarbij door ontspanning van de tong en kaakspieren, steeds voor korte tijd de ademhaling gedeeltelijk of volledig wordt geblokkeerd. Afhankelijk van het aantal keren per uur en de duur dat een dergelijke ademstop plaatsvindt, spreekt men over milde, matige of ernstige apneu. Gevolg op de korte termijn is dat men overdag erg moe is, zich slecht kan concentreren en spontaan in slaap valt, waardoor bijvoorbeeld deelnemen aan het verkeer onverantwoord is. Op de langere termijn kan een onbehandelde slaapapneu leiden tot verhoogde bloeddruk,hart- en herseninfarcten. Overgewicht, onregelmatige slaapritme, alcohol, tabak en slaapmiddelen verergeren het slaapapneu syndroom.

Welke behandeling bieden wij aan?

De behandeling die wij aanbieden is een MRA. De MRA bestaat uit een beugel die je vastklikt op de boventanden en een beugel die je vastklikt op de ondertanden. Als deze met elkaar worden verbonden gaat de onderkaak automatisch naar voren en worden de luchtwegen opengehouden. De luchtstroom wordt niet meer geblokkeerd en de slaapapneu verdwijnt. De MRA wordt alleen 's nachts gedragen.

Hoe wordt de MRA vervaardigd?

Voor het maken van een MRA zijn er gebitsafdrukken nodig. Vooraf aan deze afdrukken is het goed om de conditie van het gebit te bekijken zoals dat bij een tandheelkundige controle gebeurt, eventueel in combinatie met röntgenfoto’s. Alleen een goed onderhouden gebit met gezond tandvlees en voldoende tanden en kiezen is geschikt om een MRA op vast te klikken. Ook meet de behandelaar op hoe ver de onderkaak naar voren kan schuiven. De afdrukken en deze metingen worden naar het tandtechnisch laboratorium gestuurd waar de MRA wordt vervaardigd. Afhankelijk van het type MRA dat u heeft gekozen, duurt het een aantal weken voor de MRA klaar is. Voor mensen die geen eigen tanden of kiezen hebben en een kunstgebit dragen, zijn er ook mogelijkheden om een MRA te gebruiken.

Financiën 

Vanaf 1 januari 2010 wordt de MRA vergoed voor apneupatiënten vanuit de basisverzekering. Onze praktijk is geaccrediteerd. U komt voor vergoeding in aanmerking als u een AHI heeft tussen de 5 en 30 en u klachten heeft als gevolg van uw slaapapneu. Uw AHI wordt gemeten in een slaaponderzoek dat (meestal) wordt uitgevoerd in een slaapkliniek in de regio. Wij werken met een aantal klinieken samen. Voor ‘normale’ snurkers geldt geen vergoeding.

Mocht u meer informatie willen over de behandeling kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen u een uitgebreide folder sturen over de behandeling en de MRA. Ook kunt ook een afspraak maken met een van onze tandartsen. Wij staan u graag te woord.

Slaap apneu
Alles begint bij een goede nachtrust.