Tandarts moet meer zorgtaken krijgen

Terug naar overzicht

Tandartsen kunnen meer doen dan alleen zorgen voor een goed gebit. Ze zouden taken van de huisarts kunnen overnemen zoals het bepalen van de bloeddruk of BMI.

Dat zegt voorzitter van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, Rob Barnasconi, vrijdag in de Telegraaf.

"Door de tandarts, die als enige medisch professional al zijn patiënten minimaal een keer per jaar ziet, een bredere rol te geven bij vroegsignalering, kunnen veel problemen voorkomen worden en dat levert meteen kostenbesparing op", stelt Barnasconi.

"Een moderne tandarts zorgt niet alleen voor een goed gebit maar tevens voor een betere gezondheid en een beter leven. We zijn daar voor opgeleid, niet voor niets ging de studie van vijf naar zes jaar."

Tandartsen hoeven wat Barnasconi betreft niet op de stoel van de huisarts te gaan zitten maar vindt wel dat ze een grotere rol kunnen spelen.

Als er iets mis is met patiënten kunnen ze direct doorgestuurd worden. "Afgelopen weken heb ik nog twee patiënten doorgestuurd vanwege het vermoeden van suikerziekte: dan zie ik onverklaarbare ontstekingen, schimmelinfectie en een droge mond", aldus Barnasconi.

Signaleren

Het is een goede zaak als tandartsen gezondheidsproblemen signaleren, maar ze moeten geen taken als het opmeten van de bloeddruk of BMI op zich gaan nemen. Directeur van het Nederlandse Huisartsen Genootschap Rob Dijkstra vindt dat niet het gebied van de tandarts.

De voorzitter van de wetenschappelijke vereniging van huisartsen stelt dat het bij het opmeten van de bloeddruk of BMI niet alleen over het meten gaat, maar ook over de betekenis van de resultaten.

"Als je een hoge bloeddruk meet, wil je ook weten wat het verdere risicoprofiel is en wil je verder met de patiënt in kaart brengen waar aandachtspunten voor verbetering liggen. Dat lijkt me echt niet het gebied van de tandarts."

Een tandarts kan volgens Dijkstra wel bepaalde zaken signaleren, in de mond, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld leefstijl. "De tandarts kan dan een gesprek aangaan met een patiënt en adviseren er eens mee naar de huisarts te gaan. Maar ik vind dat iets anders dan het systematisch meten van de bloeddruk of BMI."

Bron: Novem, nu.nl

tandarts