Tandartscontrole voor de jeugd: zo vaak als nodig

Terug naar overzicht

Diverse media melden de afgelopen periode dat jongeren tot en met 17 jaar jaarlijks in de basisverzekering recht hebben op 1 controlebezoek bij de tandarts. Dit is niet juist. Alle controlebezoeken op indicatie van de tandarts worden vergoed

In veel polissen staat het volgende opgenomen over te vergoeden tandheelkundige behandelingen voor de jeugd: “periodiek preventief onderzoek: één keer per jaar, tenzij meer keren per jaar nodig is”. Deze informatie is juist maar wordt soms dus ten onrechte samengevat als zouden jongeren in het basispakket slechts recht hebben op één periodiek preventief onderzoek bij de tandarts.

Op de website van Zorginstituut Nederland staat een beknopt overzicht van aanspraken op mondzorg in de basisverzekering. Uitgebreidere informatie vindt u in het speciale Vademecum basispakket Tandheelkunde en Wlz (pdf).

Bron: KNMT, 22-12-2015

gezonde mond 2