Tandartsenpraktijk Quist AVG proof met Zorgmail

Terug naar overzicht

Bij tandartsenpraktijk Quist is het veilig omgaan met patiëntengegevens zeer belangrijk. Dit is onderdeel van het leveren van goede zorg.

Patiëntengegevens

Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd. Privacywetgeving schrijft voor dat vertrouwelijke gegevens veilig verwerkt en uitgewisseld moeten worden.

In sommige gevallen moeten patiëntengegevens doorgestuurd worden naar de patiënt zelf of een andere behandelaar zoals een kaakchirurg. Om hierbij de veiligheid te waarborgen heeft Tandartsenpraktijk Quist gekozen om gebruik te maken van ZorgMail.

Wat is ZorgMail en hoe werkt het?

Met ZorgMail kan patiëntgevoelige informatie veilig elektronisch uitgewisseld worden.

ZorgMail werkt met een twee factor authenticatie. Dit betekent dat de ontvanger twee berichten krijgt. Het eerste bericht bevat een button waarop geklikt moet worden. Op dat moment wordt er direct een tweede bericht via de mail of als SMS via het mobiele nummer gestuurd. Dit bericht bevat de verificatiecode die u invoert in het eerste bericht zodat de inhoud zichtbaar wordt. Er kan ook op een veilige manier geantwoord worden op dit bericht.

De lay-out van de mail is anders dan u van ons gewend bent. Onze praktijknaam staat vermeld als afzender. Wanneer u twijfelt over een bericht dat u van ons heeft ontvangen of heeft u andere vragen, neem dan gerust contact op met onze receptie.