Twijfelachtig onderzoek Consumentengids schaadt tandarts

Terug naar overzicht

De KNMT heeft grote vraagtekens bij een artikel in de Consumentengids van maart 2018 waarin op basis van onderzoek beweerd wordt dat 11% van de tandartsnota’s niet zou kloppen. Het onderzoek dat aan die bewering ten grondslag ligt, is echter achterhaald en van dubieuze kwaliteit en de conclusie is daarmee op drijfzand gebaseerd. De gids kweekt zo onnodig wantrouwen bij patiënten ten aanzien van de rekening van de tandarts.

Het artikel gaat in op een bedrijf dat met een computerprogramma voor consumenten nota’s checkt, Checkjetandartsnota.nl. Met dat programma zijn 30.00o tandartsnota’s uit 2015 gecontroleerd en in 11% van de gevallen zou er iets mee mis zijn.

Een computerprogramma kan objectief controleren of verkeerde codecombinaties op de nota staan, of de bedragen bij codes kloppen en in sommige gevallen of er codes zijn die te vaak in rekening worden gebracht. De genoemde voorbeelden van verboden combinaties kloppen echter niet. C11 kan wel degelijk met T-codes (mits het door verschillende zorgaanbieders binnen één praktijk wordt gedaan). Ook is het niet verboden een X21 meer dan één keer per jaar te declareren.

Daarbij komt dat lang niet alles automatisch te controleren is. Te veel in rekening gebrachte vullingen kun je aan een nota nooit aflezen, zoals wel in het artikel beweerd wordt. Dat weten alleen de patiënt en de tandarts; die waren er immers bij.

In het artikel wordt vervolgens ook nog net gedaan alsof niemand de rekeningen controleert. Dat is onzin. De check op ongeoorloofde codes gebeurt allereerst al door softwareprogramma’s van de tandarts en zogenaamde factoringbedrijven, die ruim tweederde van alle nota's van tandartsen verwerken.

Daarnaast hebben verzekeraars ook nog eens geavanceerde software in huis waarmee wordt gecontroleerd of nota’s aan de regelgeving van de NZa voldoen. Juist in 2016 zijn al deze systemen geïmplementeerd, waardoor het aantal nota's dat niet past binnen de NZa-regels is geminimaliseerd.

Naast ‘codefouten’ kunnen er overigens natuurlijk best fouten in de rekening voorkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om behandelingen die ten onrechte per ongeluk in rekening zijn gebracht of afwijkingen op een voor de behandeling afgegeven begroting; maar alleen de tandarts en zijn patiënt weten daarvan – een computerprogramma niet. Het is daarom altijd goed dat patiënten hun nota controleren, en om bij vragen of twijfel contact op te nemen met de eigen tandarts. Die is graag tot toelichting en zonodig tot aanpassing bereid. Bij vragen over de rekening kunnen patiënten ook terecht op Allesoverhetgebit.nl of de telefonische hulplijn TIP. De KNMT twijfelt of het zinvol is kosten te maken voor de check van Checkjetandartsnota.nl.

De KNMT heeft intussen contact opgenomen met de Consumentenbond, de uitgever van de Consumentengids, vergezeld van de oproep om voortaan zorgvuldiger te werk te gaan voor ze wantrouwen jegens de tandarts kweekt.

Bron: KNMT

onderzoek