Huisregels

De huisregels gelden voor iedereen die onze praktijk bezoekt.

 • Bij Tandartsenpraktijk Quist hechten wij groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.
 • U dient de tandarts goed te informeren over uw gezondheid en medicijngebruik. Dit is van groot belang om complicaties tijdens tandheelkundige behandeling en medicijngebruik te voorkomen. Wijzigingen ten aanzien van uw gezondheid en medicijngebruik dient u bij ieder bezoek aan de tandarts kenbaar te maken.
 • Ieder half jaar dient u zelf een afspraak te maken voor een gebitscontrole. Indien er binnen een jaar geen vervolgcontrole heeft plaatsgevonden, kunt u worden uitgeschreven.
 • Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak.
 • U verschijnt op elke afspraak met een schoon en fris gepoetst gebit, u dient schoon en verzorgd aanwezig te zijn.
 • Mocht u onverhoopt uw gemaakte afspraak niet kunnen nakomen dan verzoeken wij u om minimaal 48 uur van te voren uw afspraak te annuleren. Dit kan per telefoon of door het sturen van een email naar info@tandartsenpraktijkquist.nl.
 • Wanneer afspraken niet worden nagekomen of niet tenminste 48 uur van tevoren worden geannuleerd dan zijn wij helaas genoodzaakt een deel van de kosten bij u in rekening te brengen.
 • Na drie maal afwezigheid zonder bericht wordt u uitgeschreven.
 • Wij vragen u tijdens uw verblijf in de praktijk uw mobiele telefoon op stil te zetten, niet te roken en geen huisdieren mee te nemen.
 • Het is niet toegestaan beeld- of geluidopnames te maken.
 • Vervelende onnodige en negatieve uitlatingen naar de tandarts, medewerkers of andere patiënten zijn niet toegestaan. Grof en onbeschoft taalgebruik is niet toegestaan.
 • Indien u de nota niet binnen de gestelde betalingstermijn voldoet, worden er geen nieuwe afspraken gemaakt en kunt u worden uitgeschreven. Afspraken die al gemaakt zijn, worden geannuleerd.
 • Voor alle praktijkmedewerkers en voor uzelf is het belangrijk dat elke afspraak/behandeling in alle rust plaatsvindt. Heeft u een klacht dan kunt u deze schriftelijk indienen, gericht aan de praktijkmanager mevrouw E. van der Ende. Hier zal zij schriftelijk of telefonisch op reageren.
 • Bij een verstoorde relatie tussen u en de kliniek zijn beide partijen vrij om de relatie te beëindigen, zonder verdere gevolgen.

Bovengenoemde punten zijn algemene regels die u en de praktijkmedewerkers beschermen tegen een ongemakkelijke werk- en behandelsfeer.

Bij ieder bezoek aan de praktijk dient u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Wijzigingen in verzekering of adres dient u zo spoedig mogelijk bij de receptie door te geven.