Partners

De op deze pagina getoonde links vertegenwoordigen de bedrijven en instanties met wie wij zeer nauw samenwerken.

KNMT

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde biedt op allesoverhetgebit.nl uitgebreide informatie over mondverzorging, over behandelingen bij de tandarts, orthodontist en kaakchirurg en over kosten en vergoedingen. Het Tandheelkundig Informatie Punt beantwoordt telefonisch vragen. Als u niet tevreden bent, helpt de KNMT u met uw klacht.

Patiënten vertellen

Wij vinden het belangrijk om van onze patiënten te weten hoe de ervaringen zijn binnen onze praktijk. Met onze partner "Patiënten Vertellen" verzamelen wij reviews van patiënten. Deze reviews zijn erg waardevol omdat zij informatie geven over ervaringen van patiënten. Met deze reviews kunnen wij zien waar onze verbeterpunten liggen. 

Wij bieden onze patiënten graag kwalitatief goede zorg met een glimlach. Alles in deze praktijk is er opgericht om onze patiënten goed en efficiënt te kunnen bedienen. "Patiënten Vertellen" helpt ons hierbij.

Tandtechnisch Laboratorium Sips

Tandtechnisch Laboratorium Sips te Oosterhout geniet landelijk erkenning voor haar perfectie in protheses, frameprotheses (uitneembare voorzieningen), kronen, bruggen en implaatwerk. In Schiedam is een service gestart om onze cliënten en patiënten beter te kunnen bedienen; Sips Dental Service Center.

Sips’ 25 medewerkers bedienen diverse soorten tandartspraktijken; hoe veeleisender hoe liever. Daarnaast levert hij hoogwaardige diensten aan andere tandtechnische laboratoria. Door continue aandacht voor kwaliteitsverbetering en procesoptimalisatie is Sips bijvoorbeeld op het gebied van CAD/CAM één van de voorlopers in Nederland en zelfs Europa. Grote namen in de industrie zien Sips steeds vaker als vertrouwenslaboratorium voor technologische ontwikkelingen.

Gewoon Gaaf

Gewoon Gaaf is een cariëspreventiemethode voor ieder individueel kind van 0 tot 18 jaar en zijn ouders/verzorgers. De preventiemethode laat ouder en kind inzien wat de eigen invloed is op het ontstaan en vooral het voorkomen van cariës. Wie goed zijn tanden poetst en er een verstandig consumptiepatroon op nahoudt, kan zijn gebit gewoon gaaf houden!

NVVRT

De Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde (NVVRT) is een wetenschappelijke vereniging met als doel de bevordering van de restauratieve tandheelkunde in Nederland en België.

NVvP

Wij zijn lid van deze vereniging. De Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) is een wetenschappelijke beroepsorganisatie voor tandheelkundige zorgverleners zoals tandartsen, mondhygiënisten, parodontologen en implantologen.

Zimmer Biomet

Onze vertrouwde partner op het gebied van implantaten is Zimmer Biomet. Een hoge kwaliteit van de materialen die wij gebruiken staat bij ons voorop. Zimmer Biomet is daarom de uitgewezen leverancier van al onze implantaat gerichte materialen.

Tandarts.nl

Het doel van Tandarts.nl is om consumenten betrouwbare en volledige informatie over mondzorg en tandartspraktijken te bieden. Wij vinden dat mondzorg transparant moet zijn voor iedereen. De informatie over mondzorg op Tandarts.nl voldoet aan de algemeen geldende wetenschappelijke opinie. Wij hopen dat u met behulp van deze informatie een gesprek op een meer gelijkwaardig niveau met uw mondzorgverlener kunt voeren. 

< Terug naar overzicht